gadyti

gadyti
2 ×gãdyti, -ija (-yja), -ijo (-yjo) (brus. гaдзiць) 1. tr. taikyti: Sukìršusius, barančius gãdyk J. Buvau pradėjęs gãdyti, bet niekas neišė̃[jo] Gs. | refl.: Gãdykis, nepyk teip ilgai su gimine Ėr. Gãdykis su juomi, nesibark J. 2. intr. žiūrėti, tikrinti: Kai akėsi, gadyk, kad gerai išsiakėtų Dgl. Teip gãdija gerai padaryt, kad būtų kaip pabričnas Ds. 3. tr. kliudyti: Kad būtų lietęs (sudavęs), būtų ir gadijęs Tršk. 4. refl. tikti, derėti: Žmogų per skaudžiai užgautie žodžiu nesigadija žmogui Tat. 5. refl. atsitikti, tekti, pasitaikyti: Man gãdyjos keliauti K. Kartą gãdyjos su zelnierių pulkais per tą girią joti Jrk82. Bene gadysis su juom vienu kur susieiti BsPI65. 6. refl. būti gimine: Kaip jam gãdijuos – dėdė ar senelis? Jnšk. Tu gadijys man brolis Yl. Jis man gadijas tetėnas R. Senis man gãdijas dėdė, tau tetulėnas J. 7. tr. duoti, skolinti: Gãdyti pagãdyk jam kirvį J. 8. tr. gerintis, įsiteikti, papirkti: Aš gãdiju su arielka savo kaimyną bijomą ir mylimą J. \ gadyti; antgadyti; apgadyti; atgadyti; įgadyti; išgadyti; nugadyti; pagadyti; prigadyti; sugadyti; užgadyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • gadyti gado gadė — 1 gadyti, gãdo, gãdė žr. 1 gadinti 1: Man du litrai gãdo [ištarti žodžius] Lp. Pasalomis visus badai, tuo daugiausia save gadai rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antgadyti — 2 ×antgãdyti tr. prikibti, apsėsti: Ar giltinė antgãdijo, t. y. apsėdo, kad dūksta J. gadyti; antgadyti; apgadyti; atgadyti; įgadyti; išgadyti; nugadyti; pagadyti; prigadyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgadyti — 2 ×apgãdyti tr. nutildyti, nuraminti: Tas kupčius apgadijo tą sūdžią, turėjo jam duoti 300 rublių BsPIV231. gadyti; antgadyti; apgadyti; atgadyti; įgadyti; išgadyti; nugadyti; pagadyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgadyti — 2 ×atgãdyti 1. tr. atiduoti tai, kas atiduotina: Atgadyk, kas ką nori, t. y. ataduok, kas buvo užtraukta J. Lašinius ji nebeatgãdijo, tie pasiliko suvalgyti Sch201. 2. refl. atsitikti, pasitaikyti: Jam atsigãdijo gera karvė pirkt Žg. gadyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gadijimas — ×gãdijimas (gãdyjimas KII267) sm. (1) → 2 gadyti 1: Nieko nepadės nė tavo gãdijimas Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gadinti — 2 ×gãdinti, ina, ino žr. 2 gadyti. 1. vesti į taiką, taikyti: Gãdinau marčią su anyta Rdm. 2. taupyti, lykyti: Nenešioju [skepetaitės] – smerčiu gãdinu Lzd. 3. refl. [i]tikti, priderėti: Jis man gãdinas (prieina iš giminystės) dėdė Dkš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gadymas — ×gãdymas sm. (1) → 2 gadyti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgadyti — 2 ×išgãdyti 1. tr. paskolinti (mandagiai kalbant); duoti: Išgãdyk man šieno! J. Išgãdykit man dalgės, eisiu šėko pasišienaut Ign. Ar neišgãdytum man šiandiej arklio paarėt? Slm. 2. refl. tikti, praversti; būti tinkamam: Ir poilsis išsigãdijo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugadyti — 1 nugadyti žr. 1 nugadinti: Aš savo lašus (strazdanas) nugadžiaũ Rdm. gadyti gado gadė; nugadyti; pagadyti; sugadyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugadyti — 2 ×nugãdyti 1. intr. nutaikyti: Šaunant ranka drebėjo, ir nenugãdijau Jž. 2. tr. papirkti: Pons nugãdijo sūdą, t. y. papirko J. gadyti; antgadyti; apgadyti; atgadyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”